pondělí 29. října 2012

Jak na hodnotový screening (část 1)

V minulém článku jsem popisoval, jaká kritéria je dobré při hodnotovém screeningu sledovat a co znamenají. V dnešním článku se zaměřím na volbu hodnot některých těchto kritérií (PE, PB a CR).

Ještě než začnu psát dále, považuji za rozumné uvést, že aby hodnotový screening akcií dělal skutečně to co má, tedy vybíral zajímavé akcie z pohledu hodnotové investiční filozofie, tak je nutné splnění všech zvolených kritérií naráz, nikoliv jednotlivě.

Též je vhodné poznamenat, že u některých kritérií je dobré nejprve popřemýšlet, ze kterého sektoru (např. energetika, bankovnictví apod.) nás budou akcie zajímat a jaké hodnoty jsou v daném sektoru dobré pro potenciálního investora.

Volba hodnot kritérií

  • PE (Price to Earnings) – Jedno z nejvíce známých a sledovaných kritérií. Obvykle se udává, že k nákupu jsou vhodné akcie, co mají PE nižší než 15. Vyšší hodnoty PE jsou přípustné za předpokladu, že úměrně k tomu pravidelně roste i zisk společnosti. Např. u společností, jejichž zisk v posledních deseti letech rostl každoročně o několik procent, je možné tolerovat i vyšší PE než 15. Osobně si myslím, že nejlepší je v případě nákupu akcií zaměřit se na akcie s PE pod 10, přičemž je zároveň dobrá perspektiva, že zisk společnosti nebude klesat. Vždy je dobré si uvědomovat, co PE vlastně znamená. Hodnota PE udává, za jaký násobek (čistého) ročního zisku připadajícího na jednu akcii, se tyto akcie obchodují.
  • PB (Price to Book value) – Další oblíbené kritérium, u něhož se často udává, že maximální přípustná hodnota je kolem 2. I já osobně mám rád, když má akcie PB pod 2. Pan Gladiš ve své knize „Naučte se investovat“ dokonce udává jako maximální hodnotu vhodnou pro investici 1,5.
  • CR (Current Ratio) – Hodnota tohoto kritéria udává, jak dobře je společnost schopna hradit své krátkodobé závazky a jeho nízká hodnota může signalizovat nebezpečí budoucích platebních problémů. Podle mého názoru by měla být jeho hodnota aspoň 1, kdy se velikost krátkodobého cizího kapitálu (tedy krátkodobého dluhu) rovná velikosti oběžných aktiv (tedy aktiv s dobrou likviditou). Podle Daniela Galdiše má být hodnota CR dokonce aspoň 2.


V příštím článku proberu volbu hodnot dalších kritérií (zmíněných v předchozím článku).
   

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji, že chcete přispět do diskuze :-)