pondělí 5. listopadu 2012

Jak na hodnotový screening (část 2)

Jak jsem slíbil, přináším další část série „jak na hodnotový screening“. V dnešním článku proberu volbu hodnot kritérií DE, Dividenda (DY), Tržní kapitalizace a růst zisku.

Volba hodnot kritérií

  • DE (Debt to equity) – Kritérium udávající jak moc je společnost zadlužená. Asi je možné tvrdit, že čím méně je společnost zadlužená tím lépe. Na druhou stranu nulový dluh může signalizovat neschopnost společnosti pracovat s dluhovým financováním, které v mnoha případech pozitivně ovlivňuje rentabilitu vlastního kapitálu společnosti. Osobně bych toto kritérium při hodnotovém screeningu volil maximálně 1. Pan Daniel Gladiš v knize „naučte se investovat“ by volil dokonce hodnotu CR maximálně 0,6. Zde ovšem existuje velice silná závislost na volbě sektoru a podle toho je vhodné volbu hodnoty tohoto kritéria přizpůsobit. Například u bank není nijak výjimečné, když mají DE třeba přes 10 a ani to dokonce není špatně. Už z podstaty podnikání bank je jasné, že toto kritérium u nich bude vycházet vysoké, neboť předmětem podnikání banky je především práce s cizím kapitálem.
  • Dividenda – Často se též místo samotné dividendy sleduje její poměr k aktuální ceně akcie na burze, který se označuje jako DY (Dividend yield). Pro akcionáře je samozřejmě příjemné, pokud mu jeho akcie vynášejí slušné dividendy a obecně je zřejmě raději, pokud jsou co nejvyšší. Je ovšem vhodné, aby výše vyplacených dividend nepřekračovala vytvořený zisk, neboť by finance na jejich vyplacení museli být zřejmě financovány dluhem nebo v lepším případě kumulovaným ziskem z předchozích let, což není dlouhodobě udržitelné. Určitě je pro akcionáře dobré, když společnost dividendy vyplácí. Dle mého by výše dividendy v podání ukazatele DY měla mít hodnotu (aktuálně) aspoň 4%. Dividendy jsou jedním z hlavních důvodů, proč se o investování do akcií zajímám a rozhodně chci, aby dividendový výnos byl vyšší než je třeba výnos ročního termínovaného vkladu, což nyní může být možná tak okolo 2%. Kdyby dividendový výnos nebyl vyšší, nebo neexistovala perspektiva na jeho zvýšení, tak bych zřejmě volil raději termínovaný vklad, který považuji za bezrizikový, nebo něco na ten způsob.
  • Tržní kapitalizace – Neboli cena celé společnosti vypočtená z ceny akcií a jejich celkového počtu. U tržní kapitalizace se udává, že čím je vyšší, tím je společnost pro investory bezpečnější. Pan Gladiš udává jako minimální přípustnou hodnotu tržní kapitalizace 500 milionů dolarů. Já osobně zrovna tento ukazatel příliš nesleduji.
  • Růst zisku – Pokud má společnost stabilní a rostoucí zisky, pak je to pro její akcionáře jedině dobře. Růst zisku se obvykle sleduje za delší období, např. aspoň 5 let a čím je vyšší, tím lépe. Na druhou stranu nelze předpokládat udržitelnost neustálého a výrazného růstu zisku kterékoliv společnosti. Dlouhodobě nemůže zisk žádné společnosti růst více než celá ekonomika už z důvodu, že by se tato společnost po nějaké době stala celou ekonomikou. Můj názor je, že dobrý je jakýkoliv růst, hlavně aby zisk neklesal. Pan Gladiš zastává názor, že je vhodné, aby zisk v posledních pěti nebo lépe deseti letech rostl aspoň o 4%.

V příštím článku proberu některé nástroje, které lze při hodnotovém screeningu zdarma využívat.
   

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji, že chcete přispět do diskuze :-)