úterý 19. června 2012

Je možné se přesunout z role zaměstnance rovnou do role investora?

Má odpověď na tuto otázku zní: ANO JE!

Je ovšem nutné splnění několika předpokladů, jako třeba vydělávat dostatek peněz, aby i po zaplacení veškerých výdajů zaměstnancovi zbylo něco na investování a aby se vyznal aspoň v některé oblasti investování a další.

Já osobně vidím možnost v investování do akcií s cílem vybrat dobré investice na dlouhou dobu. K tomu je potřeba se v této oblasti zorientovat, což ale v dnešních dobách internetu není vůbec obtížné, stačí vědět kde hledat informace. Dále se tomuto tématu budu věnovat v dalších příspěvcích.
  

středa 13. června 2012

Cashflow kvadrant


Zaměstnanec: Pracuje pro svého zaměstnavatele, čímž v podstatě vyměňuje svůj čas, energii atd. za peníze. Zaměstnanec má obvykle nízký aktivní příjem, jež má pouze takovou velikost, aby neodešel do jiné firmy nebo se raději nenahlásil na pracovním úřadě jako nezaměstnaný.

  • Příklady výhod zaměstnance: Nemusí řešit daně a SZP, nemusí řešit prostory, má obvykle menší odpovědnost.
  • Příklady nevýhod zaměstnance: Rozhoduje o něm někdo jiný, často pociťuje tlak vedení, obvykle nemá možnost ovlivňovat společnost, pro kterou pracuje.


Podnikatel (OSVČ): Pracuje sám pro sebe a podobně jako zaměstnanec vyměňuje svůj čas, energii atd. za peníze. Podnikatel má aktivní příjem, který je zpravidla vyšší než v případě zaměstnance. Má právě takovou velikost, jaké jsou možnosti a úsilí podnikatele, jaká je situace a podobně.

  • Příklady výhod podnikatele: On sám určuje, co bude dělat, může využít daňové odpočty, jeho příjmy bývají úměrné jeho snaze a píli.
  • Příklady nevýhod podnikatele: Musí řešit daňové přiznání, má vyšší odpovědnost, nese veškerá rizika spojená s podnikáním.


Majitel firmy: Pracují pro něj zaměstnanci, již nemusí věnovat svůj čas a energii práci, pokud je firma schopna samostatného fungování bez přičinění majitele firmy.

  • Příklady výhod majitele firmy: Může mít slušný pasivní příjem, není nad ním žádný nadřízený a má moc ovlivnit fungování firmy.
  • Příklady nevýhod majitele firmy: Musí pravidelně platit své zaměstnance bez ohledu na aktuální výdělečnost firmy, často je potřeba aby kontroloval fungování a případně vybíral vhodné kandidáty do vedení firmy.


Investor: Investuje své peníze tak, aby mu vynášely další peníze, což může dělat prostřednictvím investic do firem, projektů apod. a tím vzniká pasivní příjem.

  • Příklady výhod investora: Pokud má dost peněz, mohou mu generovat takový výnos, že již nemusí být nutné, aby jakkoliv pracoval. Nemusí být závislý na příjmech z jedné firmy, jednoho projektu a tak dále.
  • Příklady nevýhod investora: Musí své investice pečlivě vybírat a pokud možno je v průběhu času aspoň sledovat. Musí být schopen správně ohodnotit investici a na základě tohoto hodnocení pak některé investice vybrat.